ربیعی: گازوئیل به‌دلیل هزینه حمل‌ونقل روستائیان گران نشد

سخنگوی دولت با بیان اینکه در پیوست های طرح مدیریت مصرف سوخت به روستاییان توجه ویژه شده است، گفت : در این طرح گازوئیل را گران نکردیم تا هزینه حمل و نق…
Source: پایگاه اطلاع رسانی دولت|انتشار یافته در وب سایت سید ولی اله میران

به اشتراک بگذارید...

نظر دهید !!!

نظر شما برای “ربیعی: گازوئیل به‌دلیل هزینه حمل‌ونقل روستائیان گران نشد”