افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی

غریب پور گفت: سهم اقتصاد دانش بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی و تهییج و ترغیب دانشگاه و صنعت باید افزایش پیدا کند.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران

به اشتراک بگذارید...

نظر دهید !!!

نظر شما برای “افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی”