۶۰۰ ميليارد تومان اعتباربراي پرداخت مطالبات فرهنگيان اختصاص يافت

Source: پایگاه اطلاع رسانی دولت|انتشار یافته در وب سایت سید ولی اله میران

به اشتراک بگذارید...

نظر دهید !!!

نظر شما برای “۶۰۰ ميليارد تومان اعتباربراي پرداخت مطالبات فرهنگيان اختصاص يافت”