آرشیو : بایگانی ۴ آبان, ۱۳۹۸

تصاویری از باغ موزه دفاع مقدس و سامانه باور ۳۷۳

تصاویری از باغ موزه دفاع مقدس و سامانه باور ۳۷۳

۰۴ آبان ۱۳۹۸

سامانه باور 373 قابلیت دفاع از فضای کشور از سطوح پائین تا ارتفاع حدود 65 کیلومتری که ارتفاع  بلند به حساب می‌آید را دارد؛ برد ...